Детска градина Здравец - Бобошево Детска градина Здравец - Бобошево Детска градина Здравец - Бобошево Детска градина Здравец - Бобошево Детска градина Здравец - Бобошево
Детска градина Здравец

„Здравец” е нашата детска градина . Здраве на всяко дете подарява , целувки зелени на всички раздава !

Контакти

За нас

Детска градина „Здравец” е институция в системата на предучилищното и училищно образование

В детска градина Здравец се отглеждат, възпитават, социализират и обучават деца след 2 годишна възраст до постъпването им в 1-ви клас и се осигурява подготовката им за училище в съответствие с държавните образователни стандарти за предучилищното образование. Градината разполага с двуетажна сграда с просторни помещения – всяка група има отделна занималня, има физкултурен салон и учителска стая. Дворът на градината е обезопасен и има зелени площи за игра и дървета с естествена сянка, осигурено е целодневно медицинско обслужване. Екипът на детска градина Здравец работи за осигуряване на необходимите условия за физическо, естетическо и социално развитие на детето.

Детска градина Здравец - Бобошево
Детска градина Здравец

Групи

Ние сме приятели добри в учене и в игри, но за да бъдем слънчеви деца, ние спазваме правила !

Екип

В детска градина Здравец работи високо квалифициран екип

В детската градина работи високо квалифициран екип от педагогически специалисти и непедагогически персонал .Образователният процес е резултат от усилията на целия екип на детска гадина „Здравец”,съобразен е с изискванията ,с очакванията на родителите и с интересите на децата.

„Същността на детския живот е ИГРАТА.
Пак играта е чудото –източник на форма на култура ,привлекателен и неотменим компонент във всяка сфера на човешката дейност.”
Професор Димитър Димитров

Детска градина Здравец